Informacje prasowe

Informacje prasowe

Dostawy pojazdów Grupy Volkswagen w pierwszym półroczu 2024 r. na poziomie ubiegłego roku