Dane adresowe

Dane adresowe

Dane adresowe


Volkswagen Group Polska

ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań

Tel. 61 6273000


Zarząd
Pavel Šolc, Sven Stein

Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS
0000327143

Kapitał zakładowy
331009000,00 PLN

NIP
7822463563

REGON
301062169

Nr BDO
000008136