Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa


Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej stanowi realizację obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).

Informacja Volkswagen Group Polska sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 [PDF, 402.90 KB]

Informacja Volkswagen Group Polska sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 [PDF, 404.66 KB]

Informacja Volkswagen Group Polska sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 [PDF, 650.80 KB]