Informacje prasowe

Informacje prasowe

Milion osób na rzecz ochrony klimatu – aktywność pracowników i sieci dealerskiej Grupy Volkswagen