Informacje prasowe

Informacje prasowe

Solidne wyniki finansowe Grupy Volkswagen podstawą rentownego wzrostu na kluczowych rynkach