Informacje prasowe

Informacje prasowe

Grupa Volkswagen i spółka PowerCo rozpoczęły poszukiwanie lokalizacji pod pierwszą gigafabrykę w Ameryce Północnej