Informacje prasowe

Informacje prasowe

Rada nadzorcza Grupy Volkswagen uchwala zmiany w zarządzie Grupy