Informacje prasowe

Informacje prasowe

Wynik Grupy Volkswagen w trzecim kwartale był niższy od ubiegłorocznego z powodu deficytu półprzewodników. Cel rentowności na 2021 r. potwierdzony.