Informacje prasowe

Informacje prasowe

Grupa Volkswagen kontynuuje przejście na logistykę niskoemisyjną z flotą statków zasilanych gazem LNG