Informacje prasowe

Informacje prasowe

Zarząd koncernu Volkswagen omawia plan dekarbonizacji z niezależną Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju