Informacje prasowe

Informacje prasowe

Znacząco wzrasta udział odnawialnych źródeł energii w zasilaniu zakładów produkcyjnych koncernu Volkswagen