Informacje prasowe

Informacje prasowe

Coroczne walne zgromadzenie: Volkswagen potwierdza prognozy na 2020 rok i podkreśla przyszłe inwestycje