Informacje prasowe

Informacje prasowe

Koncern Volkswagen po raz pierwszy wykorzystuje do transportu samochodów statek zasilany niskoemisyjnym gazem ziemnym