Informacje prasowe

Informacje prasowe

Rada Nadzorcza i Zarząd podejmują decyzje ważne dla przyszłości Grupy Volkswagen