Informacje prasowe

Informacje prasowe

Roczne walne zgromadzenie Volkswagen AG 2018