Informacje prasowe

Informacje prasowe

Koncern Volkswagen zwiększa swoje zobowiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego: do 2025 roku o 45% mniejsze obciążenia dla środowiska