Informacje prasowe

Informacje prasowe

Federalny Urząd ds. Ruchu Drogowego zezwala na wdrożenie modyfikacji w 1,1 miliona kolejnych modeli produkcji koncernu Volkswagen