Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja


Nasze procesy rekrutacyjne planujemy i organizujemy w ścisłej współpracy z Managerami wnioskującymi o rekrutację, ponieważ szczególnie istotne jest by były dopasowywane do wymogów konkretnego stanowiska. Wyróżnić można kilka elementów, które mogą pojawić się w prowadzonych procesach, aczkolwiek do każdej rekrutacji podchodzimy indywidualnie.

Aplikacja

Nadesłane przez kandydatów aplikacje są analizowane pod kątem kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

Wywiad telefoniczny

Po etapie selekcji aplikacji kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami w celu przybliżenia oferty współpracy, określenia poziomu motywacji oraz wstępnej weryfikacji języka angielskiego.

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna jest nieodłącznym elementem naszego procesu rekrutacyjnego niezależnie od tego, na jakie stanowisko aplikuje kandydat. Prowadzona jest przez HR Business Partnera z Działu Personalnego oraz przyszłego bezpośredniego przełożonego kandydata. To etap, podczas którego weryfikowane są kompetencje, motywacja i postawa kandydata, a także pogłębiane są informacje dotyczące doświadczenia zawodowego. Na spotkaniu może pojawić się także element rozmowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku większości stanowisk finalnym etapem rekrutacji jest rozmowa indywidualna z przełożonym wyższego szczebla oraz przedstawicielem działu HR i Organizacji. Podczas rekrutacji na stanowiska stażowe, jednym z etapów procesu rekrutacyjnego może być sesja Assessment Centre.

Wybór kandydata

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych lub/i sesji Assessment Centre wybieramy kandydata najbardziej dopasowanego do wymogów stanowiska. Kandydata informujemy o wyborze telefonicznie lub osobiście.

Informacja zwrotna

Kandydatów, którzy nie zostali wybrali na dane stanowisko pracy, informujemy mailowo bądź telefonicznie o zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za zgodą kandydatów, którzy wykazali wysoki poziom mierzonych kompetencji, włączamy ich aplikacje do przyszłych procesów rekrutacyjnych o podobnym profilu stanowiska.