Model Kompetencyjny

Model Kompetencyjny

Model Kompetencyjny


Ważnym dla VGP narzędziem do zarządzania zasobami ludzkimi jest Model Kompetencyjny składający się z 13 kompetencji, podzielonych na 3 kategorie.

Współpraca i przywództwo
 • Komunikatywność
 • Wywieranie wpływu
 • Przywództwo
 • Współpraca
Doświadczenie
 • Wiedza merytoryczna
 • Rozwój i dzielenie się wiedzą
 • Orientacja na proces
 • Jakość pracy
 • Rozwiązywanie problemów
Przedsiębiorczość i działanie
 • Orientacja na klienta
 • Zaangażowanie i inicjatywa
 • Orientacja na efektywność ekonomiczną
 • Odpowiedzialność